Priser på apputvikling, appdesign og nettsider.

Appdesign og apputvikling av Studio X

Enkel malbasert app

 • Oppsett av inntil 30 seksjoner
 • Etabl. av Apple- og Google-konto
 • Lansering i App Store og Google Play
 • Backend-system / CMS

Fra kr. 49.900 eks.mva.
Fra kr. 990 eks.mva pr. mnd. (faktureres årlig)

Apputvikling og appdesign av Bootybuilder

Avansert native app

 • Workshop
 • Konseptutvikling
 • UI/UX-design
 • Kravspesifikasjon
 • Prosjektledelse
 • Apputvikling
 • QA / kvalitetsikring
 • m.m.

Fra kr. 299.900 eks.mva.

App prototype - Studio X

Design & prototype av app

 • Inntil 4 timer workshop
 • Design-mockup
 • Inntil 20 sider
 • Webbasert presentasjon
 • Mobilbasert prototype

Fra kr. 49.900 eks.mva.

Webutvikling og design av nettsider

Enkel malbasert nettside

 • SquareSpace- eller WordPress
 • Designmal benyttes
 • 2 runder med korrektur
 • Brukervennlig admin-grensesnitt
 • Implementering av dummy/basis-innhold (info)
 • Opplæringsrunde (tlf)

 

* Kunden står selv ansvarlig for imlementering av innhold på de rimeligste prosjektene.

Fra kr. 14.900 eks.mva.
Fra kr. 399 eks.mva pr. mnd. (faktureres årlig)

Utvikling av WordPress-sider i Sarpsborg

Avansert tilpasset nettside

 • SquareSpace- eller WordPress
 • Workshop
 • Design og utvikling
 • Kravspesifikasjon
 • Prosjektledelse
 • Rask og trygg server
 • m.m.

Fra kr. 59.900 eks.mva.
Fra kr. 499 eks.mva pr. mnd. (faktureres årlig)

Design av visittkort - Studio X i Sarpsborg

Design av logo/profil

 • Design av logo
 • Enkel grafisk profilmanual
 • Design av visittkort
 • E-post-signatur

Fra kr. 29.900 eks.mva.