Prosess / arbeidsflyt

Fra idé til suksess

Det er mange som går og bærer på en god idé som aldri får se dagens lys. Uavhengig om dette skulle være en idé til en app eller et digitalt konsept, så er det ofte en stor utfordring for gründere å ta en idé og få kommersialisert idéen til å bli en vellykket løsning i markedet. Det kan være at du har liten- eller ingen erfaring med utviklingsprosesser av digitale løsninger, ikke kjenner til markedsføring, drift av et selskap, innhenting av kapital fra investorer eller det å finne et rett utviklingsteam som kan utvikle løsningen for deg og samtidig sørge for at prosjektet utvikles innenfor de retningslinjer som er satt og til best mulig kvalitet.

 

STUDIO X har lang erfaring med start-up-prosjekter og Gründere og vi leverer ikke bare utvikling, men hele prosessen fra idé/konseptutvikling til ferdig løsning.  Gjennom vårt investeringsselskap STUDIO INVEST finner vi de rette investorene for ditt prosjekt og innhenter nok midler for å skape beste forutsetning for å lykkes med prosjektet.

Prosess og arbeidsflyt

Jeg har en god app idé

En god idé


Først og fremst vil vi gjerne høre om din idé for å kunne danne oss et bilde av konseptet. Du kan sende oss en e-post med en kort beskrivelse av din idé eller fylle ut skjemaet på denne siden.

Konseptutvikling av en god app ide

Vurdering og avklaring


Din idé vil deretter bli vurdert av vårt fagpanel som består av konsept-utviklere, utviklingsleder, økonom, representanter for investorene og andre fagpersoner. All informasjon holdes konfidensielt. Dersom vi tenner på din idé vil vi innkalle deg til et møte hos oss slik at du kan presentere konseptet mer detaljert.

Vurdering og avklaring


Din idé vil deretter bli vurdert av vårt fagpanel som består av konsept-utviklere, utviklingsleder, økonom, representanter for investorene og andre fagpersoner. All informasjon holdes konfidensielt. Dersom vi tenner på din idé vil vi innkalle deg til et møte hos oss slik at du kan presentere konseptet mer detaljert.

Konseptutvikling av en god app ide
Eierandel av en app idé - investor

Avtale


Dersom vårt fagpanel etter en nærmere vurdering fortsatt har tro på din idé, vil vi kunne tilby deg en avtale hvor du vil sitte med en eierandel av prosjektet sammen med Studio Invest. Vi mener at det er bedre å sitte på en eierandel i et vellykket selskap, enn å eie 100% av et mislykket prosjekt.

Investorpresentasjon - innhenting av kapital til en app idé

Investorpresentasjon


Vi tar all risiko og kostnad knyttet til utviklingen av en investor-presentasjon som bl.a. inneholder en interaktiv prototype, budsjett, video-presentasjon, kravspesifikasjon og annet materiell som er nødvendig for innhenting investor-kapital.
(verdi på forprosjekt: 350.000,- kr)

Investorpresentasjon


Vi tar all risiko og kostnad knyttet til utviklingen av en investor-presentasjon som bl.a. inneholder en interaktiv prototype, budsjett, video-presentasjon, kravspesifikasjon og annet materiell som er nødvendig for innhenting investor-kapital.
(verdi på forprosjekt: 350.000,- kr)

Investorpresentasjon - innhenting av kapital til en app idé
Investering i gode app idéer

Innhenting av investorer


Den interaktive prototypen og investor-presentasjonen vil deretter bli distribuert i vårt store nettverk av investorer gjennom Studio Invest. Gruppen bak Studio Invest sitter på lang og bred erfaring fra finansmarkedet og vil bidra på et strategisk nivå for innhenting av riktige investorer til selskapet.

Studio Invest - fordeling av eierskap

Opprettelse av selskap


Når investorene er på plass og kapitalen er innbetalt vil vi opprette et eget aksjeselskap for ditt prosjekt hvor Studio Invest, du og eksterne investorer vil sitte som eiere av selskapet. Studio X vil levere alle tjenester forbundet med opprettelse av selskapet og det juridiske knyttet til dette.

Opprettelse av selskap


Når investorene er på plass og kapitalen er innbetalt vil vi opprette et eget aksjeselskap for ditt prosjekt hvor Studio Invest, du og eksterne investorer vil sitte som eiere av selskapet. Studio X vil levere alle tjenester forbundet med opprettelse av selskapet og det juridiske knyttet til dette.

Studio Invest - fordeling av eierskap
Konseptutvikling og apputvikling av en god ide

Utvikling


Studio X vil stå for konseptutvikling, apputvikling, design, markedsføring, lansering, distribusjon og drift av prosjektet og vil være en in-house-partner på videreutvikling av konseptet.

Kostnad for apputvikling og konseptutvikling

Gjøre det selv?


Om du ikke er interessert i at vi skal ta hele risikoen og kostnadene for å få utviklet ditt konsept vil vi selvfølgelig tilby de samme tjenestene innen konseptutvikling, design, apputvikling m.m. Du vil da måtte dekke kostnader selv eller gjennom egne investorer.

Gjøre det selv?


Om du ikke er interessert i at vi skal ta hele risikoen og kostnadene for å få utviklet ditt konsept vil vi selvfølgelig tilby de samme tjenestene innen konseptutvikling, design, apputvikling m.m. Du vil da måtte dekke kostnader selv eller gjennom egne investorer.

Kostnad for apputvikling og konseptutvikling