Apputvikling

Native apputvikling

Utvikling av apper til mobil avhenger av flere faktorer som teknologivalg, strategi, kommunikasjon, design, utvikling og integrasjon med eksterne løsninger. Vi vet at hver eneste kunde er unik og vi ønsker å etterstrebe individuelle, innovative og gjennomførbare prosjekter i henhold til ditt budsjett. Hos oss utvikler vi alltid skreddersydde apper, spill, interne bedriftsapper og butikk-apper m.m.

Vi deler utviklingsforløpet inn i 5 hovedfaser, hvor hver fase er en del leveranse.

 

FASE 1

Idé og konsept

Før vi kan gi deg et godt og riktig tilbud  trenger vi å vite en del om prosjektet du ønsker å få utviklet. Vi starter derfor alltid med et hyggelig arbeidsmøte over en kopp kaffe. Deretter må vi ha et forprosjekt for å utarbeide nødvendig materiale som kravspesifikasjon, designskisser og interaktiv prototype, slik at vi kan gi deg en fastpris på utvikling av din app.

 

FASE 2

UI/UX Design

I denne fasen designer vi brukergrensesnittet i appen så rent og brukervennlig som mulig. Vi følger alltid Apple sine retningslinjer Apple Human Interface Guidelines for å sikre at appen blir godkjent av Apple før den skal lanseres.
Her designer vi også Android appen og evt. webløsninger

FASE 3

Utvikling

Nå er ditt prosjekt klart til å gå videre til selve utviklingsfasen som deles opp i flere mindre milepæler med testversjoner. Her utvikler vi både web-systemer, iOS og Android app i henhold til spesifikasjonen, prototypen og designet som ble utarbeidet i de tidligere fasene. Vi utvikler iOS-apper i Swift og Android i Java (Native app). Noe som gir deg god kvalitet på appene med liten grad for behov for feilrettinger i tiden fremover.

 

FASE 4

Polering

Vi har valgt å kalle denne fasen for Poleringsfasen. Her er det rom for finjusteringer både på design og funksjonalitet, slik at resultatet av prosjektet blir så bra som mulig før appene kan lanseres i markedet. Poleringen er selve kvalitetssikringen (QA) av appen din.

FASE 5

Lansering

Endelig er alt klart til å lansere appen din i Apple App Store og Google Play, sammen med evt. nettløsninger, backend-systemer og app-eventyret ditt kan starte. Etter at appen er lansert tilbyr vi oppsett av markedsaktiviteter og videre drift av løsningen.