facebook

Apputvikling

Motta estimat på apputvikling

Utvikling av apper til mobil avhenger av flere faktorer som teknologivalg, strategi, kommunikasjon, design, utvikling og integrasjon med eksterne løsninger. Vi vet at hver eneste kunde er unik og vi ønsker å etterstrebe individuelle, innovative og gjennomførbare prosjekter i henhold til kundens budsjett. Hos oss utvikler vi alltid skreddersydde apper og systemer i henhold til kundens ønsker og behov.

FASE 1

Idé og konsept

Før vi kan gi deg et godt og riktig tilbud trenger vi å vite en del om prosjektet du ønsker å få utviklet. Vi starter derfor som regel med et hyggelig møte hvor vi blir bedre kjent med deg og ditt prosjekt. Basert på informasjon vi mottar kan vi som regel gi et grovestimat, men vi anbefaler i de fleste tilfeller gjennomføring av et forprosjekt for å kunne gi et mer spesifikt tilbud. Et forprosjekt inneholder utarbeidelse av bl.a. kravspesifikasjon, designskisser (UI/UX) og interaktiv prototype.

 

FASE 2

UI/UX Design

I denne fasen designer vi brukergrensesnittet i appen så rent og brukervennlig som mulig. Vi etterstreber å følge Apple sine retningslinjer (Apple Human Interface Guidelines) for å sikre at appen blir godkjent av Apple før den skal lanseres. Her designer vi også Android-appen og eventuelle nettløsninger.

FASE 3

Apputvikling

Nå er ditt prosjekt klart til å gå videre til selve utviklingsfasen som deles opp i flere mindre milepæler med testversjoner. Her utvikler vi både nettsystemer, iOS og Android-app i henhold til spesifikasjonen, prototypen og designet som ble utarbeidet i de tidligere fasene. Vi tilbyr konkurransedyktige priser på Native utvikling, iOS-apper i Swift og Android-apper i Java, noe som gir deg god kvalitet på appene og lite behov for feilrettinger i tiden fremover. Vi tilby også Hybrid-utvikling av applikasjoner i Flutter som ofte kan være kostnads- og tidsbesparende hvis det er ønskelig å komme raskt ut i markedet. Dette kan ofte anbefales for gründere med et begrenset budsjett. 

 

FASE 4

Polering

Vi har valgt å kalle denne fasen for poleringsfasen. Her er det rom for finjusteringer både på design og funksjonalitet, slik at resultatet av prosjektet blir så bra som mulig før appene kan lanseres på markedet. Poleringen er selve kvalitetssikringen (QA) av appen din.

FASE 5

Lansering

Endelig er alt klart til å lansere appen din i Apple App Store og Google Play, sammen med eventuelle nettløsninger og backendsystemer. Nå kan ditt appeventyr starte. Etter lansering tilbyr vi oppsett av markedsaktiviteter og videre drift av løsningen.

 

 

Skal vi ta en prat?

Ring oss på 69 79 94 00 for en uforpliktende prat eller benytt skjemaet under.