1 års garanti på apputvikling

Utvikling av en app


Vi hjelper deg med utvikling av din app i henhold til de ønsker du har og innenfor de muligheter og retningslinjer som finnes. Vi tilbyr 12 måneders garanti etter at din app er lansert. Garantien inkluderer feilretting av funksjoner i appen, noe som gjør oss til en sikker aktør å velge.

Utvikling av app idé - prosjektledelse og konseptutvikling fra ide til suksess

Utviklingsprosessen


Så snart prosjektet ditt er startet vil du få en egen prosjektleder som vil styre prosjektet og utviklingen for deg. Prosjektlederen vil i tillegg holde deg løpende informert om fremdriften av prosjektet, samt ha en oversikt over prosjektregnskap og budsjetter. En prosjektleder hos oss er også en teknisk produkteier og tar ansvar for at din app utvikles i henhold til den beste praksis, kvalitet og funksjonalitet.

Utviklingsprosessen


Så snart prosjektet ditt er startet vil du få en egen prosjektleder som vil styre prosjektet og utviklingen for deg. Prosjektlederen vil i tillegg holde deg løpende informert om fremdriften av prosjektet, samt ha en oversikt over prosjektregnskap og budsjetter. En prosjektleder hos oss er også en teknisk produkteier og tar ansvar for at din app utvikles i henhold til den beste praksis, kvalitet og funksjonalitet.

Utvikling av app idé - prosjektledelse og konseptutvikling fra ide til suksess
App Store and Google Play

Distribusjon


Når ditt prosjekt er ferdig, vil vi stå for distribusjon av appene i Apple App Store og Google play. Vi vil opprette nødvendige utvikler kontoer og sertifikater som behøves i henhold til dette. Vi vil også sørge for at prosjektet ditt følger de retningslinjer som er satt av Apple og Google for distribusjon av appen på deres markedsplasser.

Utvikling og design av app i Norge

Bedriftsinterne apper


Vi utvikler også apper som ikke skal distribueres via App Store og Google play, men som er bedriftsinterne apper i din organisasjon. Slike apper distribueres via MDM-løsninger og har ikke de samme kravene til innhold, funksjonalitet og utseende som vanlige publikumsapper.

Bedriftsinterne apper


Vi utvikler også apper som ikke skal distribueres via App Store og Google play, men som er bedriftsinterne apper i din organisasjon. Slike apper distribueres via MDM-løsninger og har ikke de samme kravene til innhold, funksjonalitet og utseende som vanlige publikumsapper.

Utvikling og design av app i Norge