facebook

Mobil apper har blitt en uunngåelig del av vår daglige liv, med millioner av apper tilgjengelige for nedlasting i AppStore og Google play. I et så overfylt marked er det viktig for app-designere å skape visuelt tiltalende og intuitive apper som skiller seg ut fra konkurransen.

En måte å oppnå dette på er ved å følge etablerte designretningslinjer som “Human Interface guidelines for iOS-apper” og “Material Design guidelines for Android-apper”.

Designretningslinjer

Human Interface Guidelines (HIG) og Material Design Guidelines (MDG) er designprinsipper etablert av henholdsvis Apple og Google, for å sikre konsistens og brukervennlighet for brukere på tvers av forskjellige apper. Begge settene av retningslinjer gir designere en rekke designprinsipper og “best praktice”som de kan følge for å skape visuelt tiltalende og brukervennlige apper.

Å følge disse retningslinjene kan hjelpe designere med å skape apper som er enkle å bruke, estetisk tiltalende og intuitive for brukere. Ved å følge retningslinjene kan designere sikre at appene deres gir en sammenhengende opplevelse på forskjellige enheter, noe som igjen forbedrer appens brukervennlighet. Retningslinjene dekker alle aspekter av app-design, fra typografi og layout til farger og animasjon, og sikrer at appen er visuelt sammenhengende og tiltalende for brukeren.

Fordeler ved å benytt seg av designretningslinjer

En av de betydelige fordelene med å følge disse retningslinjene er at det sparer tid og innsats for både designere og utviklere. Designere kan fokusere på å skape de visuelle elementene i appen, mens utviklere kan fokusere på å bygge funksjonaliteten. Siden designelementene er konsistente på tvers av apper, kan utviklere bruke forhåndsbygde biblioteker og maler for å fremskynde utviklingsprosessen. Ved å benytte seg av slike retningslinjer og ferdige komponenter vil også design prosessen gå raskere, og det tar mindre tid å lage f.eks en avanserte prototype.

En annen fordel med å følge disse retningslinjene er at det sikrer tilgjengelighet for alle brukere. Både HIG og MDG gir retningslinjer for å lage apper som er tilgjengelige for brukere med ulike funksjonshemminger, som synshemming, hørselshemming og motoriske funksjonshemminger. Ved å følge disse retningslinjene sikrer man at appen er tilgjengelig for alle, uavhengig av deres fysiske eller mentale evner.

Har de noe å si på utviklingskostnadene?

Ja, appdesign som følger HIG eller MDG kan faktisk ha en positiv effekt på utviklingskostnadene. Å følge disse etablerte retningslinjene gjør det enklere og mer effektivt for utviklere å implementere designet. Designretningslinjene gir en klarere forståelse av designkravene og hvordan de skal implementeres, og det kan redusere risikoen for feil og misforståelser mellom designere og utviklere. Dette kan føre til at appen utvikles raskere og mer kostnadseffektivt.

I tillegg kan designsystemer og komponentbiblioteker som er utviklet i tråd med HIG og MDG, brukes om igjen på tvers av forskjellige apper. Dette kan redusere utviklingstiden og kostnadene for fremtidige app-prosjekter.

Så selv om det kan ta litt mer tid og krefter i begynnelsen for å sikre at app-designet følger retningslinjene, kan det være en langsiktig kostnadsbesparende investering for app-utviklingsteamet.

Hva er ulempen ved å ikke benytte seg av HIG eller MDG?

I motsetning kan å designe uten å følge etablerte designretningslinjer føre til en fragmentert og inkonsistent brukeropplevelse. Det kan resultere i en app som er vanskelig å bruke, forvirrende og visuelt lite tiltalende. Brukere kan finne det utfordrende å navigere appen, noe som fører til frustrasjon og forlatelse av appen. I mange tilfeller hvor en bruker blir presentert for apper som ikke følger HIG eller MDG, så er ofte brukeropplevelsen fremmed og uvant, noe som gir en større sannsynlighet for ikke å bruke appen.

HIG og MDG gjelder for native apper, hva med hybrid apper?

Ja, hybrid app-rammeverk som Flutter og React Native har sine egne design retningslinjer som er spesifikke for disse plattformene.

For eksempel har Flutter utviklet Flutter Material Design guidelines som gir designere og utviklere en veiledning for hvordan man kan designe og bygge apper som følger Material Design-prinsippene, men som også er optimalisert for Flutter-plattformen. Disse retningslinjene dekker alle aspekter av app-design, inkludert typografi, layout, fargebruk og animasjon.

På samme måte har React Native også sine egne design retningslinjer, kalt React Native Material Design. Disse retningslinjene er utviklet for å hjelpe designere og utviklere med å bygge apper som følger Material Design-prinsippene, men som også er optimalisert for React Native-plattformen.

Det er viktig for designere og utviklere å følge disse retningslinjene når de designer og utvikler hybrid apper, da dette vil sikre at appene deres fungerer optimalt på de respektive plattformene og gir en sømløs brukeropplevelse. Begge disse to retningslinjene bygger på MDG

Konklusjon

Konklusjonen er at å designe apper som følger etablerte designprinsipper og retningslinjer gir mange fordeler, inkludert konsistens, brukervennlighet, tilgjengelighet og redusert utviklingstid. Ved å følge disse retningslinjene kan designere sikre at appene deres gir en sømløs brukeropplevelse, øker appens appell og brukerengasjement.

 

Vi i STUDIO X har I mage år designet apper i henhold til HIG og MDG. Ettersom Hybrid apper har blitt mer og mer populære de siste årene, har vi gått over til å følge også design retningslinjene for de forskjellige plattformene.

En godt tips når du skal utvikle en mobil app er å benytte deg av Design-drever innovasjon. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.