facebook

Apputvikling på 4 mulige måter.

Har du en app-idé, men er usikker på hvor du skal starte?  Det er du ikke alene om. Det finnes mange måter å utvikle mobilapper på i dag og ny teknologi tillater alternative løsninger for dette. Skal appen f.eks kun inneholde tekst, bilder og video med enkel funksjonalitet, kan en DIY-løsning (gjør det selv) fungere bra. Har du behov for  spesialtilpasset funksjonalitet, kan en MVP / hybrid-app fungere bra. Ønsker du å utvikle en app med høy kvalitet, god brukeropplevelse og du har et budsjett som tillater dette, kan det være fordelaktig å velge native app. Nedenfor har vi satt opp forklaringer knyttet til de ulike mulighetene inkludert fra-priser.

 


1. Gjør det selv! (DIY / Do It Yourself)

Det finnes flere systemer på markedet som lar deg legge inn innhold og publisere en app selv. Dette er en rimelig og rask måte å få opp en enkel app på. Ulempen med slike systemer er at det ofte er begrensninger og man er avhengig av å benytte de moduler og tillegg som tilbys, med liten mulighet til spesialtilpasninger. Det er mange aktører på markedet som tilbyr slike løsninger. Utfordringen er å finne en et system som passer for deg og ditt konsept og som har de modulene som du har behov for i din applikasjon. Her er noen eksempler på slike DIY løsninger: AppyPie, Buildfire, GoodBarber m.m. Slike systemer tilbyr som regel en abonnementsløsning, men hvor du selv er ansvarlig for vedlikehold. I andre tilfeller kan et byrå hjelpe deg med oppsett og den tekniske delen knyttet til dette.

Eksempler på DIY løsninger:

Fra 50.000 kr.

2. MVP (MBP) – Minste brukbare produkt

MVP baseres på at første versjonen av appen fokuserer utelukkende på funksjonene som gir verdi for kundene. Dette kan ofte være aktuelt for gründere som har et noe begrenset budsjett og ønsker å komme raskt ut i markedet.

En MVP-app utvikles gjerne som en hybrid-løsning (evt. PWA) for å holde kostnader på et minimumsnivå. Altså et minste brukbare produkt hvor det er lagt mindre vekt på design og brukeropplevelse, men mer fokus på funksjonalitet. En MVP passer fint om du ønsker å øke verdien av din app idé/konsept før innhenting av kapital, ved investorbehov.

En MVP er altså steget etter en klikkbar prototype. I en slik løsning er det som regel lagt lite vekt på brukeropplevelse i CMS og backend-systemer. MVP er en foretrukket løsning i tidlig fase og egner seg godt til prosjekter med et lavt budsjett og hvor det er ønskelig å «teste» en idé og tjeneste i markedet.

Fra 150.000 kr.

3. Hybrid-app

En hybrid-app er en applikasjon skrevet i et annet programmeringsspråk enn mobilens operativsystem. Hybrid-apper er en plattform som ofte benyttes i Norge, da disse har en noe lavere utviklingskostnad sammenlignet med en 100% Native App.

Det finnes en rekke plattformer som er utviklet med hybridteknologi. F.eks Facebook, Instagram og Snapchat. Hybrid-apper passer for de aller fleste app-prosjekter hvor fordelene er raskere utviklingstid og lavere utviklingskostnader sammenlignet med Native-apper. Ulempene med hybrid-apper er at det ofte er noe høyere vedlikeholdskostnader, større behov for feilretting, kan oppleves tregere enn Native-apper. Men i de fleste tilfeller kan en hybrid-app være mer enn godt nok. Utviklingsfasen prises med fastpris/estimat, løpende timer eller en kombinasjon av dette.

Fra 250.000 kr.

4. Native app

En Native app er en mobil-app som i motsetning til en hybrid app, er skrevet i samme programmeringsspråk som mobilens operativsystem. Det betyr at appen må utvikles separat for iOS og Android med to ulike kodebaser. En Native app har høyere krav til kvalitet enn en hybrid-app og det er mindre behov for feilretting ved f.eks. nye oppdateringer til operativsystemene.

En Native app har flere muligheter til å integreres i mobilens OS og er mer stabil i drift. Mange velger å starte sitt app-prosjekt med en hybrid app og dette kan være et godt alternativ for de aller fleste prosjekter. Når brukermassen er på ønsket nivå eller man ser at hybrid-appen kommer til kort, velger enkelte å utvikle applikasjonen på nytt med et Native kodespråk. Noen styrker knyttet til Native app er: Økt stabilitet, mindre vedlikehold, økt hastighet, god brukeropplevelse, UI/UX-design som er tilpasset operativsystemet og tekniske muligheter.

Utviklingskostnadene ligger ofte på 50-70% høyere enn en hybrid-app.

Fra 450.000 kr.

Oppsummering

Gjør det selv:

+ Liten eller ingen grad av koding
+ Rimelig
– Liten grad av tilpasninger
– Begrenset funksjonalitet

 

 MVP (Minste brukbare produkt)

+ Raskere utviklingstid
+ Lavere kostnad
– Begrenset brukeropplevelse
– Enkel funksjonalitet

Hybrid app

+ Samme kodebase for iOS og Android
+ Raskere utviklingstid
– Basis brukeropplevelse
– Kan kreve mer vedlikehold

Native app:

+ Høy stabilitet og god brukeropplevelse
+ Mindre vedlikehold
– Høyere utviklingskostnad
– Lengre utviklingstid

Fortsatt i tvil?

Er du i tvil om hvilken plattform som kan passe for ditt app-prosjekt eller trenger du gode råd i forhold til strategi og valg av teknologi? Vi i Studio X har over 12 års erfaring med apputvikling og har jobbet med nærmere 200 apper. Vår spesialitet er å utvikle skreddersydde apper og systemer (native og hybrid), og har som mål å være en solid partner som følger både gründere og etablerte bedrifter gjennom hele prosessen fra idé til ferdig lansert produkt.

For de fleste kan det være nyttig å starte med en MVP-versjon av sitt prosjekt, for bl.a. å komme raskt ut i markedet basert på et begrenset app-budsjett. Hvis det skulle være behov for ytterligere skalering og tilføre mer funksjonalitet, kan applikasjonen videreutvikles etter avtale.

 

Spesialtilpassede apper og prosjekter

Spesialtilpassede apper kan ofte kreve nettbaserte løsninger for håndtering av bl.a. brukere, innhold og annen type funksjonalitet som kan føre til høyere utviklingskostnad. Hvis du er avhengig av en mest mulig korrekt pris på ditt prosjekt, vil vi anbefale gjennomføring av et forprosjekt hvor man utarbeider designskisser, en enkel klikkbar prototype og en detaljert beskrivelse av alle funksjoner i appen.