Konseptutvikling

Ide til app, konseptutvikling og konkurrenter

Konkurranse


Veldig mange gründere og etablerte bedrifter har tro på at de har verdens beste idé, men så viser det seg at det finnes mange tilsvarende løsninger i markedet. Det å bli kjent med markedet og konkurrentene er en viktig del av prosessen for å finne ut om det er verdt å satse på et prosjekt/idé. Finnes det løsninger som dekker behovet i markedet? Er det mulig å utvikle noe som er bedre? Finnes det noe unikt ved vårt konsept som ingen andre har? Vår erfaring er at det å kopiere andre konsepter ikke er lønnsomt eller noe vi anbefaler.

Rådgivning av appprosjekter og gode ideer fra gründere

Rådgivning


Om du skulle være en gründer eller et etablert selskap som ønsker å utvikle en digital løsning som en app eller nettside, er det alltid behov for å ha erfarne rådgivere med deg hele prosessen for å unngå fallgruver og elementer som strider mot ulike retningslinjer. Dette kan være alt fra valg av plattform, strategi, design, marked, målgruppe m.m. Våre rådgivere har jobbet med digitale prosjekter i mer enn 15 år og har bred erfaring med både web- og apputvikling.

Rådgivning


Om du skulle være en gründer eller et etablert selskap som ønsker å utvikle en digital løsning som en app eller nettside, er det alltid behov for å ha erfarne rådgivere med deg hele prosessen for å unngå fallgruver og elementer som strider mot ulike retningslinjer. Dette kan være alt fra valg av plattform, strategi, design, marked, målgruppe m.m. Våre rådgivere har jobbet med digitale prosjekter i mer enn 15 år og har bred erfaring med både web- og apputvikling.

Rådgivning av appprosjekter og gode ideer fra gründere
Utvikling av webløsninger og mobile apper

Strategi


En god strategi handler om å velge rett vei for å nå målet. Innenfor utvikling av nettløsninger og mobil-apper er det viktig å utarbeide en god strategi for bl.a. hva som skal utføres, for hvem, når, hvordan og hvorfor, slik at det blir utviklet et godt produkt som dekker et behov i markedet.

Kvalitetssikring av app-prosjekter og gründer ideer

Kvalitetssikring


Det snakkes ofte om QA eller kvalitetssikring av prosjekter og løsninger, men det er like viktig å ha noen til å kvalitetssikre din idé, teknologisk valg, design, arbeidsflyt m.m. Vi har lang erfaring med konseptutvikling og er en viktig partner for å kunne kvalitetssikre idéer og konsepter før prosessen med spesifikasjon av funksjonalitet og prototype settes i gang.

Kvalitetssikring


Det snakkes ofte om QA eller kvalitetssikring av prosjekter og løsninger, men det er like viktig å ha noen til å kvalitetssikre din idé, teknologisk valg, design, arbeidsflyt m.m. Vi har lang erfaring med konseptutvikling og er en viktig partner for å kunne kvalitetssikre idéer og konsepter før prosessen med spesifikasjon av funksjonalitet og prototype settes i gang.

Kvalitetssikring av app-prosjekter og gründer ideer
Kravspesikasjon til apputvikling og andre gründerprosjekter

Kravspesifikasjon


Når idéen til konseptet er ferdig og kvalitetsikret vil det utarbeides en kravspesifikasjon som beskriver alle sidene i prosjektet. Kravspesifikasjonen vil innholde bl.a. god beskrivelse, illustrasjoner og forklaringer i tillegg til en interaktiv prototype. Prototypen vil være et viktig element for designer, prosjektleder og utviklingsavdelingen. Kravspesifikasjon er en viktig del av alle våre prosjekter og noe som danner grunnlaget for hele applikasjonen.

Teknologivalg i apputvikling

Valg av teknologi


Noe av det aller viktigste for å kunne lykkes med et prosjekt er å velge rett teknologi og plattform. Våre app-prosjekter utvikles alltid som 100% native apper og ikke som hybridløsninger som Xamarin, Ionic m.m. Dette er vesentlig for å kunne levere apper av høy kvalitet og med liten grad av vedlikehold. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å velge f.eks React Native dersom prosjektet tilsier dette og at det er forsvarlig ifm. vedlikehold. Vi har over 10 års erfaring med apputvikling og mer enn 15 år med webutvikling.

Valg av teknologi


Noe av det aller viktigste for å kunne lykkes med et prosjekt er å velge rett teknologi og plattform. Våre app-prosjekter utvikles alltid som 100% native apper og ikke som hybridløsninger som Xamarin, Ionic m.m. Dette er vesentlig for å kunne levere apper av høy kvalitet og med liten grad av vedlikehold. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å velge f.eks React Native dersom prosjektet tilsier dette og at det er forsvarlig ifm. vedlikehold. Vi har over 10 års erfaring med apputvikling og mer enn 15 år med webutvikling.

Teknologivalg i apputvikling