Konseptutvikling

Konkurranse

Før du går i gang med å utvikle en webløsning eller en mobil app, er det alltid lurt å skaffe seg en god oversikt over markedet og om den løsningen du ønsker å utvikle er helt unik eller om det finnes andre aktører på markedet som du må konkurrere mot. Første steg når vi jobber med konseptutvikling er å tilnærme oss slik kunnskap, samt se hva andre ikke har og evt. hva som kan gjøres bedre eller annerledes enn konkurrentene. Dette danner en god strategi for veien videre.

Rådgivning

Om du skulle være en gründer eller et etablert selskap som ønsker å utvikle en digital løsning som en app eller nettside, er det alltid behov for å ha erfarne rådgivere med deg hele prosessen for å unngå fallgruver og elementer som strider mot ulike retningslinjer. Dette kan være alt fra valg av plattform, strategi, design, marked, målgruppe m.m. Våre rådgivere har jobbet med digitale prosjekter i mer enn 15 år og har bred erfaring med både web- og apputvikling.

Strategi

En god strategi handler om å velge rett vei for å nå målet. Innenfor utvikling av nettløsninger og mobil-apper er det viktig å utarbeide en god strategi for bl.a. hva som skal utføres, for hvem, når, hvordan og hvorfor, slik at det blir utviklet et godt produkt som dekker et behov i markedet.

Kvalitetssikring

Det snakkes ofte om QA eller kvalitetssikring av prosjekter og løsninger, men det er like viktig å ha noen til å kvalitetssikre din idé, teknologisk valg, design, arbeidsflyt m.m. Vi har lang erfaring med konseptutvikling og er en viktig partner for å kunne kvalitetssikre idéer og konsepter før prosessen med spesifikasjon av funksjonalitet og prototype settes i gang.

Kravspesifikasjon

Når idéen til konseptet er ferdig og kvalitetsikret vil det utarbeides en kravspesifikasjon som beskriver alle sidene i prosjektet. Kravspesifikasjonen vil innholde bl.a. god beskrivelse, illustrasjoner og forklaringer i tillegg til en interaktiv prototype. Prototypen vil være et viktig element for designer, prosjektleder og utviklingsavdelingen. Kravspesifikasjon er en viktig del av alle våre prosjekter og noe som danner grunnlaget for hele applikasjonen.

Valg av teknologi

Noe av det aller viktigste for å kunne lykkes med et prosjekt er å velge rett teknologi og plattform. Våre app-prosjekter utvikles alltid som 100% native apper og ikke som hybridløsninger som Xamarin, Ionic m.m. Vi mener at dette viktig for å kunne levere apper av høy kvalitet og med liten grad av vedlikehold. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å velge f.eks React Native dersom prosjektet tilsier dette og at det er forsvarlig ifm. vedlikehold. Vi har over 10 års erfaring med apputvikling og mer enn 15 år med webutvikling.