facebook

Konseptutvikling

Ønsker du estimat på apputvikling?

Alt starter med en idé

Før du setter i gang større prosesser knyttet til utvikling av en applikasjon eller et system anbefaler vi at du gjennomfører en markedsavklaring. Dette handler primært om å sjekke om din tjeneste/idé allerede eksisterer i markedet og hvis ikke, få bekreftet at det finnes et betalingsvillig marked for din løsning. Vi sitter på lang erfaring innen digitale løsninger og kan være behjelpelig i en slik prosess. 

Rådgivning

Uavhengig om du er en gründer eller et etablert selskap som ønsker å utvikle en digital løsning, vil det alltid være behov for å knytte seg til erfarne rådgivere for å bl.a. unngå fallgruver og elementer som strider mot ulike retningslinjer. Dette kan være alt fra valg av plattform og strategi til design, marked, målgruppe m.m. Våre rådgivere har jobbet med digitale prosjekter i mer enn 15 år og har bred erfaring med både app- og systemutvikling.

Strategi

En god strategi handler om å velge rett vei for å nå målet. Innenfor utvikling av nettløsninger og mobilapper er det viktig å utarbeide en god strategi for hva som skal utføres, for hvem, når, hvordan og hvorfor, slik at det blir utviklet et godt produkt som dekker et behov i markedet. Utarbeidelse av en god forretningsmodell er også viktig i tidlig fase av prosjektet.

Kvalitetssikring

Det snakkes ofte om QA eller kvalitetssikring av prosjekter og løsninger, men det er like viktig å ha noen til å kvalitetssikre din idé, teknologiske valg, design, arbeidsflyt m.m. Vi har lang erfaring med konseptutvikling og bidrar med kvalitetssikring av idéer og konsepter før prosessen med spesifikasjon av funksjonalitet og prototype settes i gang.

Kravspesifikasjon

Når idéen til konseptet er ferdig og kvalitetsikret vil det utarbeides en kravspesifikasjon som beskriver alle deler av prosjektet. Kravspesifikasjonen vil bl.a. inneholde teknisk beskrivelse, UX-flow og forklaringer i tillegg til en interaktiv prototype. Utarbeidet prototype og kravspesifikasjon vil danne grunnlaget for videre utviklingsprosess.

Valg av teknologi

Noe av det viktigste for å kunne lykkes med et prosjekt er valg av rett teknologi og plattform. Våre app-prosjekter utvikles med høy kvalitet både som Hybrid og Native app for iOS og Android. Vi mener at dette er viktig for å kunne levere apper av høy kvalitet og liten grad av vedlikehold. Vi har mer enn 12 års erfaring med apputvikling og mer enn 15 år med web- og systemutvikling.