facebook

Native app eller hybrid app?

 

Idag finnes det flere teknologier og programmeringsspråk for å lage en mobil-app og ord som hybrid-app og native app har blitt begreper som ofte nevnes i denne sammenheng. Men hva menes egentlig med en native app og en hybrid app og hva er forskjellen på disse begrepene? 

Når Apple lanserte sin første iPhone på markedet i 2007 var dette nytt for alle. Interessen for å lage applikasjoner som kunne benyttes på denne nye plattformen økte, spesielt i USA. 

Mange utviklere kastet seg rundt og lærte seg nødvendige utviklingsverktøy som Xcode og programmeringsspråket Objective-C (idag byttet ut med Swift) og de satte i gang med utvikling av apper. Året etter, altså i 2008, svarte Google med å lansere sitt eget operativsystem for mobil på HTC-telefoner. Google benytter Java som programmeringsspråk i apper for Android og lanserte begrepet “Smartphone” eller Smarttelefon. Etterhvert som Apple og Google slo ut sine konkurrenter på mobil, økte også etterspørselen på å få laget apper til disse smarttelefonene. 

Ikke alle utviklere hadde et ønske om å lære seg et nytt programmeringsspråk og de sto egentlig fast på å kun være webutviklere. Presset fra bedrifter, gründere og brukere førte til en enorm etterspørsel av apputviklere og i stedet for at utviklere tilpasset seg til å bli rene apputviklere, så vokste webteknologien seg frem til å tilpasse seg utviklerne og begrepet hybrid app kom på banen. 

Til tross for at webutviklere nå kunne lage mobil-apper på de plattformene og språkene de allerede kunne fra før, så var det store begrensinger på hva som var mulig å få til i en app ved bruk av webteknologi.  

De siste årene har webteknologier for å lage apper blitt bedre og bedre. En app som blir utviklet på denne måten kalles en hybrid app mens en native app er den orginale opprinnelsen av hvordan Apple og Google vil at en app skal utvikles. 

I Norge har det vært begrenset tilgang til native apputviklere, samt at prisen har vært for høy for mange, men det har vært større tilgang til webutviklere. Som en konsekvens av dette kan man se at hybride apper dominerer i det norske markedet på App Store og Google play.

Dersom du er i tvil om din app skal utvikles som en native app i Swift eller Java eller om du skal gå for en hybrid app, så har vi satt opp noen punkter med fordeler og ulemper på de forskjellige løsningene:

Du bør vurdere en native app om…
 

 • Du har flere utviklere til disposisjon. Vanligvis bruker man forskjellige utviklere til en native app for iOS og en native app for Android
 • Du ønsker mindre vedlikehold og feilrettinger
 • Du kun skal utvikle til én plattform
 • Du ønsker integrasjon mot telefonens funksjoner
 • Du verdsetter ytelse og brukeropplevelse
 • Du ønsker tilpasset design til hver enkelt plattform

Du bør vurdere en hybrid app om… 

 • Du vil ha rask time-to-market (eks. MVP)
 • Du vil bruke appen på flere plattformer
 • Du vil ha en rask vei til brukertesting av appen i utviklingsprosessen
 • Du skal bruke appen rettet mot et begrenset publikum, f.eks. internt i en bedrift
 • Du har et begrenset budsjett

Native app:

Fordeler:

 • Fungerer i Fly-modus
 • Full integrasjon med mobil/tablet (GPS,
  kamera, kalender, push m.m.)
 • Imponerende brukeropplevelse
 • Lite vedlikehold og feilrettinger
 • Design som er tilpasset hvert enkelt OS

Ulemper:

 • Trenger flere utviklere (én til hver plattform)
 • Kostbar utvikling
 • Liten gjenbruk av kode
 • Lengre tid for oppdateringer og feilrettinger

VS

  Hybrid app:

  Fordeler:

  • Raskere utviklingstid
  • Noe rimeligere utviklingskost
  • Raskere time-to-market
  • Passer bra til enkelte spill

  Ulemper:

  • Dårlig design og brukeropplevelse
  • Lavere effektivitet
  • Ujevn navigasjon og funksjonalitet
  • Må ha internett for at appen skal fungere optimalt.

  STUDIO X har utviklet mobil-apper siden den første iPhone kom i 2007 med appen “Mitt boligsøk” for nettstedet tinde.no og for oss har det alltid vært naturlig å utvikle kun 100% native apper da vi mener det gir den beste kvaliteten og brukeropplevelsen. For mindre spill eller apper med et begrenset publikum og budsjett, tilbyr vi også utvikling av hybride apper.