Prototype

Wireframe for app - Studio X

Standard Wireframe


Å utarbeide en wireframe som viser i grove trekk skjelettet av din app eller nettløsning er smart i forhold til det å kunne danne et bedre bilde av prosjektet og kostnader for utviklingen. En wireframe er også svært nyttig i konseptutviklingsfasen for å kunne løse funksjoner i applikasjonen på en god måte.

Design av mobil app - appdesign

Design mock-up 


Vårt designteam utarbeider din app eller nettside slik den kommer til å se ut etter lansering. Slik får du et mer konkret bilde av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig og det gir rom for endringer av utseende, oppsett og farger før oppstart av utvikling. Våre UI-designere benytter Sketch og Photoshop som designverktøy.

Design mock-up 


Vårt designteam utarbeider din app eller nettside slik den kommer til å se ut etter lansering. Slik får du et mer konkret bilde av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig og det gir rom for endringer av utseende, oppsett og farger før oppstart av utvikling. Våre UI-designere benytter Sketch og Photoshop som designverktøy.

Design av mobil app - appdesign
Flytskjema - Studio X - Konseptutvikling av ideer og native apputvikling fra ide til suksess

Flytskjema


Et flytskjema viser alle sider i webløsningen eller appen, enten som wireframes eller design mock-up. Et flytskjema gjør det enkelt å se hele løsningen i sin helhet og hvordan den vil fungere i praksis, slik at det er lettere å endre og forbedre prosjektet. Våre UX-designere benytter verktøy som Overflow for å lage et flytskjema.

Prototype design, design av app og native apputvikling - Studio X - Miitmi

Standard prototype


En standard prototype viser i all enkelhet hvordan appen eller nettsiden vil fungere når den er ferdig. En standard prototype inneholder enkle klikkbare bilder med overganger mellom skjermbildene. Vårt team benytter Invision Studio (Beta) og Invisionapp for slike prototyper.

Standard prototype


En standard prototype viser i all enkelhet hvordan appen eller nettsiden vil fungere når den er ferdig. En standard prototype inneholder enkle klikkbare bilder med overganger mellom skjermbildene. Vårt team benytter Invision Studio (Beta) og Invisionapp for slike prototyper.

Prototype design, design av app og native apputvikling - Studio X - Miitmi
Interaktiv prototype - Studio X - god ide til en app

Interaktiv Prototype


En interaktiv prototype inneholder mye mer interaksjoner, animasjoner og ser mer ut som en ekte app eller webløsning. En slik prototype er smart å kunne benytte ovenfor mulige investorer, partnere og utviklere. Våre designere benytter verktøy som ProtoPie, Invisionapp og Flinto for Mac for slike prototyper.