facebook

Prototype

Hva er en prototype?

Når vi snakker om prototype i appverdenen, så er det rett og slett et klikkbart design av en app. En prototype kan inneholde alt fra enkle overganger til mer avanserte funksjoner med lyd, animasjoner, bilder m.m.

En prototype kreves oftest for å kunne få et helhetlig inntrykk av appen din, sammen med en beskrivelse, slik at vi har et godt grunnlag for å estimere pris, samt at du vil se hvordan løsningen vil se ut før vi går videre med utviklingen.
Som oftest utvikler vi prototyper for å kunne pitche/presentere en appidé for andre partnere eller investorer.

Her er noen av de forskjellige prototypeløsningene vi utarbeider:

 

Standard Wireframe

Å utarbeide en wireframe som viser i grove trekk skjelettet av din app eller nettløsning er smart i forhold til det å kunne danne et bedre bilde av prosjektet og kostnader for utviklingen. En wireframe er også svært nyttig i konseptutviklingsfasen for å kunne løse funksjoner i applikasjonen på en god måte.
Her benytter vi Sketch og Photoshop som verktøy sammen med Invision Studio.

Design mock-up 

Vårt designteam utarbeider din app eller nettside slik den kommer til å se ut etter lansering. Slik får du et mer konkret bilde av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig og det gir rom for endringer av utseende, oppsett og farger før oppstart av utvikling. Våre UI-designere benytter Sketch og Photoshop som designverktøy.

 

UX-flyt

 En UX-flyt viser alle sider i nettløsningen eller appen, enten som wireframes eller design mock-up. Et flytskjema gjør det enkelt å se hele løsningen i sin helhet og hvordan den vil fungere i praksis, slik at det er enklere å endre og forbedre prosjektet. Våre UX-designere benytter verktøy som bl.a. Overflow for å utarbeidelse av et UX-flyt.

Standard prototype

En standard prototype viser i all enkelhet hvordan appen eller nettsiden vil fungere når den er ferdig. En standard prototype inneholder enkle klikkbare bilder med overganger mellom skjermbildene. Vårt team benytter Invision Studio og Invisionapp for slike prototyper.

Interaktiv prototype

En interaktiv prototype inneholder mye mer interaksjoner og animasjoner, og den ser mer ut som en ekte app eller nettløsning. En slik prototype er smart å kunne benytte ovenfor mulige investorer, partnere og utviklere. Våre designere benytter verktøy som ProtoPie for slike prototyper.