facebook

Forhåndsbetalt timebank. 

Nå kan du kjøpe pakker med forhåndsbetalte timer for mindre videreutvikling, drift og support til en rabattert timepris. Du kan faktisk spare inntil 50% på vår veil. timepris. Timebank en en oversiktlig og smidig måte å ha kontroll på ditt budsjett. Du bruker timene når du selv ønsker og timene kan benyttes innenfor en periode på 12 måneder.

 

Hva er forhåndsbetalte timer?

Om du har et pågående prosjekt hvor det er behov for løpende konsulenttimer knyttet til mindre videreutvikling, drift og support bør du absolutt vurdere en forhåndsbetalt timebank for å unngå unødvendig ventetid på gjennomføring av slike oppgaver. Timebanken må i så fall dekke hele estimatet på oppgavene som skal utføres.

Eksempel: Hvis det skulle oppstå en feil i en allerede utviklet applikasjon, kan våre konsulenter håndtere dette umiddelbart uten at du må vente på godkjenning av nytt tilbud før arbeidet skal starte.

Hvordan fungerer Timebanken?

Du kjøper en pakke med min. 100 timer i Timebanken. Når 80% av timene er benyttet vil du motta et varsel fra oss med informasjon om at det snart kommer en ny faktura for påfyll av timer i timebanken. 2-3 dager etter varselet vil du motta en faktura på min. 100 timer. Du må gi oss beskjed så snart som mulig etter varslingen om du ikke ønsker å fylle opp timebanken. Da vil arbeidet med prosjektet ditt stanses inntil evt. ny påfyll av timebank er oppgjort. Vi gjør oppmerksom på at gjennopptagning av arbeidet kan medføre ekstra timer og ventetid.

FORDELER MED TIMEBANK

Raskere responstid

Nødvendig arbeid kan starte umiddelbart, såfremt saldo på Timebank dekker estimatet. Timene trekkes rett fra Timebanken slik at du unngår å måtte vente på tilbud, godkjenning av tilbud, forhåndsbetaling av estimater m.m.

Spar penger

Avhengig av størrelsen på Timebank-pakken du kjøper, vil du kunne spare inntil 55% på timeprisen. I tillegg til dette unngår du unødvendige timer til administrasjon.

Bedre kontroll

Du får tilgang til vårt system, hvor du kan holde deg oppdatert på timebruk. Alle timer som utføres av oss logges i vårt system.

Utløpstid

Alle timer som kjøpes via Timebank må benyttes innen 24 måneder fra siste påfyll.

VIKTIG 

Timebank kan benyttes til hovedprosjekter, mindre videreutviklingsoppgaver og teknisk support. Utvikling av nye prosjekter vil kreve forskuddsfakturering basert på vårt “estimat”.  Timebank kan ikke benyttes til å dekke andre løpende kostnader som hosting, abonnement eller andre løpende utgifter. 

Rabattsatser på Timebank

Prisene er indeksregulert den 01.06.2023

Timebank pakker Rabatt på veil timespris (Eks MVA)
100 timer 1.160,-
250 timer 990,-
500 timer 850,-
1000 timer 790,-
1500 timer 750,-
2500 timer 690,-

*Rabatten trekkes fra vår veil timespris. 1290 eks. mva. Du kan kun kjøpe timer i henhold disse pakkene.

Vilkår for timebank

1. Definisjon og Omfang

1.1 Disse vilkårene gjelder for kjøp av forhåndsbetalte timer via vår Timebank.

1.2. Timebanken tilbyr pakker med forhåndsbetalte timer for små og store utviklingsprosjekt, videreutvikling, drift og teknisk support til en rabattert timepris.

2. Forhåndsbetalte Timer

2.1 Den minste pakken ligger fra 100 timer og oppover, men kunden forplikter seg til å kjøpe en størrelse på timebank tilsvarende estimatet for planlagt arbeid for å unngå stans i utviklingsprosessen og unødvendige oppstarts kostnader.

2.2 Når 80% av timene er benyttet, vil du motta et varsel om påfylling av timer. Det avtales da om det er nødvendig med nytt kjøp av en time pakke.

2.3. Faktura for dette sendes ut og må være betalt før timene i timebanken er tom.

2.4 Hvis kunden ikke ønsker å fylle opp timebanken, må de gi beskjed så snart som mulig etter varslingen.

3. Betalingsvilkår

3.1 Alle priser er eksklusive 25% MVA.

3.2 Ny faktura for påfyll av timer vil skje når 80% av timebanken er benyttet.

3.3 Betalingsfrist vil være 10 dager netto.

3.4 Ved manglende betaling stopper utviklingsprosessen, og ressurser kan bli allokert til andre prosjekter.

4. Bruk av Timebank

4.1 Timene kan benyttes innenfor en periode på 12 måneder fra siste påfyll. Timer / innbetalt beløp blir ikke refundert.

4.2 Timebanken kan ikke benyttes til å dekke andre løpende kostnader som hosting, abonnement eller andre løpende utgifter.

4.3 Alle tjenester i timebanken belastes pr. påbegynte time.

5. Avtaleperiode og Oppsigelse

5.1 Avtalen varer i 12 måneder av gangen og fornyes automatisk dersom den ikke er sagt opp før avtalens forfall.

5.2 Ved oppsigelse vil ubrukte timer ikke bli refundert.

6. Rettigheter og Forpliktelser

6.1 Kunden får tilgang til vårt system, hvor de kan holde seg oppdatert på timebruk. Alle timer som utføres av oss logges i vårt system.

6.2 Vi forplikter oss til å starte nødvendig arbeid umiddelbart, såfremt saldo på Timebank dekker estimatet.