UI/UX-Design

UI/UX-Design

En app handler ikke bare om hvordan ting ser ut, men hvordan det fungerer. Enten det er en mobilapp eller nettløsning, så har våre designere lang erfaring med utarbeidelse av grensesnittdesign for mange typer plattformer og skjermstørrelser. Vi forholder oss til Apple Human Interface Guidelines for mobilapper og Google Design Guidelines for native apper. 

Appdesign

Design er mer enn en følelse, den må også fungere godt. Et godt design og visuelt utrykk sammen med høy kvalitet og brukeropplevelse er viktig når vi skaper unike tilpasninger til hver enkelt plattform og skjermstørrelse. Vi legger ned mye energi på at appen og omkringliggende løsninger skal bli så profesjonelle som mulig.

Design av nettside

Våre UI/UX-designere har lang erfaring med design fra enkle nettsider til større systemer og backendløsninger. Alle nettsider vi leverer er responsive / mobiltilpasset og skal fungere på alle skjermstørrelser.  

Apple TV-design

Våre designere utarbeider UI/UX design også for Apple TV; en plattform som åpner opp store muligheter for spill og underholdning. Apple TV er en smart plattform for bedriftsinterne applikasjoner.

App-ikon

Enhver app trenger et utpreget ikon som er lett å gjenkjenne og som symboliserer innholdet i din app. Et ikon er ikke det samme som en logo, men et symbol for din app eller ditt selskapet. Det er derfor nødvendig å designe et ikon som reflekterer din merkevare på best mulig måte.

Grafisk design

Våre designere har lang erfaring med å utarbeide logo / profil for bedrifter innenfor mange ulike bransjer og de designer alt fra enkle firmalogoer til fullverdige profilmanualer.