facebook

UI/UX-Design

UI/UX-Design

UI/UX-design handler om å skape en god brukeropplevelse på tvers av digitale systemer. Den har som mål å gi positive opplevelser som holder en bruker lojal mot produktet eller merket. Det er viktig å ha fokus på målgruppen av produktet i UX-prosessen, da du som tilbyder nødvendigvis ikke er en potensiell bruker av produktet. Vi i STUDIO X har spesialisert oss på UI/UX-design og anbefaler alle våre kunder å legge vekt på dette i deres prosjekter.

Appdesign

Designet er selve grunnmuren i et app-prosjekt. Det er her grunnlaget ligger for å få et godt resultatet. 

Vi i Studio X har spesialisert oss på design av iOS og Android apper og vi følger alltid Google og Apple sine retningslinjer for design,  noe som minimerer risikoen for avvisning når appen skal lanseres. En del av designet er utvikling av interaktive prototyper og kravspesifikasjoner, som er selve oppskriften til utviklerne for hvordan appen skal fungere.

Design av effektive systemer

Våre UI/UX-designere har lang erfaring med design fra enkle nettsider til større web-systemer og backendløsninger. Alle nettløsninger vi leverer er responsive / mobiltilpasset og skal fungere på alle skjermstørrelser.   Vi utarbeider også kravspesifikasjon og prototyper av systemet som et godt grunnlag til utviklingen.

Apple TV-design

Våre designere utarbeider UI/UX design også for Apple TV; en plattform som åpner opp store muligheter for spill og underholdning. Apple TV er en smart plattform for bedriftsinterne applikasjoner.

App-ikon

Enhver app trenger et utpreget ikon som er lett å gjenkjenne og som symboliserer innholdet i din app. Et ikon er ikke det samme som en logo, men et symbol for din app eller ditt selskapet. Det er derfor nødvendig å designe et ikon som reflekterer din merkevare på best mulig måte.